Dokładnie 16 lipca 2020 roku minęło 25 lat odkąd nasze siostry: s. Ana Buss i s. Joanna Dresler przyjechały do Aleksandrii, aby założyć pierwszą placówkę misyjną naszego Zgromadzenia w Polsce. Wraz ze społecznością całej parafii dziękowałyśmy Panu Bogu za wszystkie dary, którymi nas obdarzył w ciągu tego całego czasu. Uroczystą Mszę Św. sprawował ks. Jacek Szczecina, obecny proboszcz, kazanie zaś wygłosił ks. Michał Cichoń, pochodzący z Aleksandrii: "Ileż dobra, ileż nowych powołań, ileż inicjatyw, działań i modlitwy… Można sobie wyobrazić Częstochowę bez Jasnej Góry i bez ojców paulinów. Można sobie również wyobrazić Aleksandrię bez misjonarek klaretynek. Jednak czy Częstochowa byłaby dziś taka sama bez Jasnej Góry i paulinów? Czy Aleksandria dzisiaj byłaby taka sama bez obecności naszych sióstr klaretynek?".

Deo Gratias za 25 lat naszej posługi w Polsce!!

25 lecie misji w Polsce (7)
25 lecie misji w Polsce (5)
25 lecie misji w Polsce (6)
25 lecie misji w Polsce (4)
25 lecie misji w Polsce (3)
25 lecie misji w Polsce (2)
25 lecie misji w Polsce (10)
25 lecie misji w Polsce (11)
25 lecie misji w Polsce (9)