Indywidualne dni skupienia

Indywidualne dni skupienia

Zapraszamy do naszego domu w Aleksandrii dziewczyny, które chcą doświadczyć spotkania z Bogiem w ciszy swojego serca – poza grupą rekolekcyjną.

Czułość i miłość Boga

Przychodząc do każdego z nas w Niedzielę Wielkanocną Jezus sprawia, że to, co uśpione budzi się do życia, to, co głęboko ukryte lub martwe powstaje do życia mocą Jego miłości. Czymże jest Wielkanoc jak nie czasem miłości, czasem, w którym również doświadczamy jej oczyszczenia, czasem, w którym uświadamiamy sobie naszą kruchość i niezdolność do tej […]

Boska rzecz… dawać

„Miłość miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi – pisał św. Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia – nigdy nie pozostaje aktem jednostronnym. Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawałoby się wskazywać na to, że jedna strona tylko obdarowuje, daje – a druga tylko otrzymuje, bierze (…)” (Jan Paweł II  Dives in misericordia) Szczęść Boże! […]

Radość Zmartwychwstania

O stań się, Jezu, dla duszy / Radością Paschy wieczystej / I nas wskrzeszonych twą mocą, / Do swego przyłącz orszaku” (Hymn brewiarzowy z Niedzieli Wielkanocnej).   Kiedyś Troska siedziała nad brzegiem rzeki zajęta lepieniem czegoś z mułu. Miała przy tym wiele radości i zadowolenia – to, co udało się jej wykonać, podobało się jej. […]

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary

     W dniach 13-15 marca uczestniczyłyśmy w misyjnych dniach skupienia organizowanych przez siostry klaretynki w Aleksandrii. Tematem których był sakrament pokuty i pojednania. Pod czas konferencji dowiedziałyśmy się nowych rzeczy o Eucharystii i o Bożej miłości do nas. W tych dniach miałyśmy możliwość wprowadzenie „teorii” w życie po przez spowiedź i modlitwę przed Najświętszym […]

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2014

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8,9) Drodzy Bracia i Siostry! W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowa św. Pawła: „Znacie przecież […]

Na ziemi, która zrodziła wielką misjonarkę

    W dniach 19-26 października w Sapri (rodzinne miasteczko Matki Leonii) odbyły się obchody 100–lecia urodzin naszej Założycielki. W tych dniach, jak powiedział  biskup miejsca w jednym ze swoich przemówień, „była inwazja sióstr na Sapri”. Siostry dosłownie wyszły na ulicy miasta, do ludzi, odwiedzając ich po domach, szkołach, szpitalach, kościołach, aby przybliżyć im postać […]

Oddajcie Bogu cześć

  Wieczór Uwielbienia, który odbył się w sobotę 18 października w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w podkrakowskich Bolechowicach, rozpoczął duchowe przygotowania do spotkania z papieżem i młodymi z całego świata. Wydarzenie przygotowali liderzy ŚDM z dekanatu Bolechowice. – Pracujemy już nad czysto technicznymi sprawami, nad całą infrastrukturą wydarzenia. To jednak nie będzie miało […]

Idźcie na cały świat …

  14 września podczas Mszy św. w obecności wspólnoty parafialnej w Aleksandrii odbyło się posłanie misyjne s. Joanny Dresler, która wkrótce wyruszy do Indonezji. Otrzymała ona krzyż misyjny  i uroczyste błogosławieństwo na czas głoszenia Ewangelii na nowym kontynencie.     Krzyża  to znak miłości Boga do każdego człowieka, a równocześnie znak posłania przez Kościół, by […]

Na chwałę Bożą i dla wzrostu Jego Królestwa

  13-14  września 2014 r. w miejscowościach Domaszowice i Aleksandria   miały miejsce Śluby Wieczyste  s. Agaty Gabryl, MC i s. Katarzyny Frymarskiej, MC.

Czas czynów w Kirgistanie

    W sierpniu tego roku pojechaliśmy do Kirgistanu w ramach Jezuickiego Wolontariatu Społecznego.  Hasłem naszego wyjazdu było  „Czas czynów”. Adam, Andrzej, Ania, Beata, Darek, Gabrysia, Magda, Michał, Paweł, s. Jula, MC. Każdy z nas wniósł  do projektu coś innego, swoje talenty, doświadczenie, zaangażowanie. Różni ale jednak coś nas łączy, wspólny mianownik – chęć niesienia dobra, służba i pomoc potrzebującym, świadectwo wiary i […]