Dzieła miłosierdzia
– pomoc ubogim

Charyzmat naszego Zgromadzenia Misjonarek Św. Antoniego Marii Klareta to EWANGELIZACJA i DZIEŁA MIŁOSIERDZIA, w które mocno wpisuje się troska o ubogich. Nie próżnujemy w tym temacie.

 

W Rzymie s. Joanna i s. Neusa wraz z grupą wolontariuszy Caritas służą pomocą ubogim i bezdomnym na dworcu głównym Termini. Natomiast s. Ewelina wraz ze  wspólnotą „Razem możemy więcej”, do której należą młodzi ludzie z podkrakowskich parafii dekanatu Bolechowice, z początkiem Adwentu wystartowali z autorską inicjatywą: akcja charytatywna "Koc na zimną noc" pomoże bezdomnym z noclegowni i jadłodajni przy ul. Krakowskiej w Krakowie, gdzie opieką otaczają ich bracia albertyni.

koc na zimną noc
ubodzy na dworcu (2)

VideoClip na cześć naszej Założycielki – Sługi Bożej Matki Leonii Milito

1% dla Lenki

ads

Archiwum