Formacja ciągła

Będąc wierne powołaniu misyjnemu przez  całe życie uczymy się kochać, pracować i modlić . Misjonarka klaretynka nigdy nie może powiedzieć ,,dosyć” , ponieważ zawsze można bardziej kochać, lepiej służyć  i piękniej się modlić. Formacja ciągła służy właśnie do tego, by umieć słuchać Jezusa, który chce nasze życie czynić piękniejszym i owocniejszym. Nasze  codzienne  życie to  troska o zwyczajną wierność Jezusowi i Jego wezwaniu „Pójdź za Mną”. To Jego Słowo kształtuje nasze postawy,  nasz charakter i pomaga codziennie zaczynać na nowo przygodę miłości z Jezusem.

 

„Chrystus potrzebuje mojego serca aby ciągle kochać, moich rąk aby nieustannie zbawiać. Chce, aby moja modlitwa objęła wszystkie potrzeby, wszystkie cierpienia świata”. (Matka Leonia Milito).

 

Siostry uczestniczą w corocznych spotkaniach formacyjnych organizowanych przez prowincję a także w różnorodnych szkoleniach i studiach, w zależności od wykonywanej pracy.

1% dla Lenki

ads

Liturgia

ads

Archiwum