Juniorat

Głównymi celami formacji junioratu są:

Pogłębienie formacji zakonnej, umocnienie własnego powołania, stopniowe włączanie się w życie i misję Zgromadzenia, praktyka w przyjmowaniu posłania misyjnego.