Juniorat

To czas dojrzewania w powołaniu i pogłębienie poczucia przynależności do naszego Zgromadzenia.

 

„Celem Zgromadzenia jest zbawiać dusze całego świata wszystkimi możliwymi środkami”. (o. Geraldo Fernandes Bijos).

 

Głównymi celami formacji junioratu są:

  • Pogłębienie formacji zakonnej,
  • umocnienie własnego powołania,
  • stopniowe włączanie się w życie i misję Zgromadzenia,
  • praktyka w przyjmowaniu posłania misyjnego.

 

 

 

 

1% dla Lenki

ads

Liturgia

ads

Archiwum