Nowicjat

Nowicjat to podstawowy okres formacji, który trwa 2 lata.

1 rok jest jakby zakładaniem fundamentów. Jest to szczególny  czas zażyłości z Jezusem, przypatrywania się swojemu sercu  i weryfikowanie  swoich pragnień, aby były zgodne z obraną formą życia. Formacja ludzka, duchowa i intelektualna pomaga głębiej rozeznać własne powołanie i dojrzale na nie odpowiedzieć przygotowując się  do świadomego złożenia ślubów: czystości, ubóstwa i  posłuszeństwa. 
Pierwszy rok nowicjatu jest czasem szczególnego pogłębienia więzi z Bogiem. Poprzez studium dokumentów Zgromadzenia nowicjuszka umacnia swoją przynależność do rodziny zakonnej i przygotowuje się do świadomego przeżywania ślubów.

 

„Mój Może, kocham Cię bardzo i z miłości do Ciebie pragnę rozkwitać tam, gdzie mnie zasiałeś”. (Matka Leonia Milito)

 

2 rok  jest już bardziej praktyczny. Nie tylko żyjemy zrozumianymi treściami, ale także uczymy się być darem dla wspólnoty w konkretnych obowiązkach włączając się  w życie apostolskie, modlitwę i pracę. Drugi rok nowicjatu to czas, w którym nowicjuszka wciela w życie treści otrzymane w czasie formacji pierwszego roku, poprzez doświadczenie apostolskie w co najmniej jednej z naszych wspólnot.

 

„Musicie należeć do Pana, aby On mógł was oddać ubogim”. (o. Geraldo Fernandes Bijos). 

1% dla Lenki

ads

Liturgia

ads

Archiwum