Nowicjat


1 rok
Pierwszy rok nowicjatu jest czasem szczególnego pogłębienia więzi z Bogiem. Poprzez studium dokumentów Zgromadzenia nowicjuszka umacnia swoją przynależność do rodziny zakonnej i przygotowuje się do świadomego przeżywania ślubów.


2 rok
Drugi rok nowicjatu to czas, w którym nowicjuszka wciela w życie treści otrzymane w czasie formacji pierwszego roku, poprzez doświadczenie apostolskie w co najmniej jednej z naszych wspólnot.