Prenowicjat

 

Prenowicjuszka poznaje i pogłębia modlitwę osobistą i wspólnotową.

Włącza się w życie wspólnoty.

Rozpoczyna systematyczną formację ludzką, teologiczną, zakonną i misyjną.

Pomaga siostrom w apostolacie.

1% dla Lenki

ads

Liturgia

ads

Archiwum