Formacja

 

Każdy z nas powołany jest do świętościkażdy powołany do świętości 1

 

Żeby iść drogą powołania do świętości, trzeba najpierw to powołanie odkryć. Jaką drogę Bóg przygotował dla Ciebie? Kim masz być? Co i jak masz w życiu robić? Jeśli chcesz być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, musisz szukać odpowiedzi na te pytania.  Szukaj ich tam, gdzie najszybciej możesz je znaleźć, czyli idź do Źródła, którym jest Bóg. Słuchaj, co On do Ciebie mówi w swoim Słowie, wydarzeniach, napotkanych ludziach, poruszeniach serca i pragnieniach. Więcej
„Powołanie pochodzi od Boga i On wie, kogo powoływać, kiedy powoływać, jak powoływać, dlaczego powoływać, gdzie powoływać, jakim  tonem i jakimi słowami. Ale nie ma tylko wezwania; z drugiej strony jest odpowiedź”. (o. Geraldo Fernandes Bijos).
Więcej…

 

 

Nasza droga do świętościnasza droga do świętości 2

Nasza droga do świętości to bycie misjonarką klaretynką, to nieść Chrystusa na wszystkie krańce ziemi  z uśmiechem na ustach i dobrocią w sercu, to życie w prostocie ewangelicznej, w prawdziwej miłości, głębokiej pokorze i hojnej dyspozycyjności, to codzienne wzrastanie w miłości Boga i bliźniego. Więcej
„Największym świętem Zgromadzenia jest wstąpienie każdej aspirantki na drogę życia misyjnego. Ma być przyjęta jako najcenniejszy prezent Bożej Opaczności”. (Matka Leonia Milito
). Więcej…

 

Prenowicjat prenowicjat 3

 

Jest to wstępny etap w procesie przygotowania  do życia zakonnego.  Ten czas służy, aby  poznać nasz charyzmat, duchowość, sprawdzić swoje powołanie oraz przydatność do życia we  wspólnocie. Więcej
„Wspólnota naprawdę klaretyńska to ta, w której wszystkie usiłują uczynić szczęśliwymi swoje współsiostry”.  (o. Geraldo Fernandes Bijos).
Więcej…

 

Nowicjatnowicjat pierwszy rok 4

Nowicjat to podstawowy okres formacji, który trwa 2 lata
1 rok jest jakby zakładaniem fundamentów. Jest to szczególny   czas zażyłości z Jezusem, przypatrywania się swojemu sercu  i weryfikowanie  swoich pragnień, aby były zgodne z obraną formą życia. Formacja ludzka, duchowa i intelektualna pomaga głębiej rozeznać własne powołanie i dojrzale na nie odpowiedzieć przygotowując się  do świadomego złożenia ślubów: czystości, ubóstwa i  posłuszeństwa. Więcej
 „MÓJ BOŻE, KOCHAM CIĘ BARDZO I Z MIŁOŚCI DO CIEBIE PRAGNĘ ROZKWITAĆ TAM, GDZIE MNIE ZASIAŁEŚ”. (Matka Leonia Milito)
2 rok  jest już bardziej praktyczny. Nie tylko żyjemy zrozumianymi treściami , ale także uczymy się być darem dla wspólnoty w konkretnych obowiązkach  włączając się  w życie apostolskie,  modlitwę i pracę. Więcej
„Musicie należeć do Pana, aby On mógł was oddać ubogim”. (o. Geraldo Fernandes Bijos).
Więcej…

 

 

Pierwsza profesja zakonna pierwsza profesja zakonna 6

 

Przez posługę Kościoła zostajemy konsekrowane Bogu i włączone do naszego Zgromadzenia, ślubujemy  publicznie czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Więcej
„Całe nasze życie powinno być jednym „Tak” wszystkiemu, czym Bóg nas obdarza”. (Matka Leonia Milito).
Więcej…

 

 

 

 

Juniorat  juniorat 7

 

To czas dojrzewania w powołaniu i pogłębienie poczucia przynależności do naszego Zgromadzenia. Więcej
„Celem Zgromadzenia jest zbawiać dusze całego świata wszystkimi możliwymi środkami”. (o. Geraldo Fernandes Bijos).
Więcej…

 

 

 

Śluby wieczysteśluby wieczyste 8

 

Poprzez śluby wieczyste pragniemy  doskonale zachowywać Ewangelię Chrystusową, wcielając ją w nasz ideał misyjny i całym sercem oddać się Zgromadzeniu, aby poświęcić się służbie Bogu i Kościołowi. Więcej
„Poświęcam się Twojej miłości, o Panie,  i każdym uderzeniem mego serca przyjmuję pełnię Twojej miłości, aby żyć Twoim życiem”. (Matka Leonia Milito).
Więcej…

 

 

 

Formacja ciągłaformacja ciągła 9

Będąc wierne powołaniu misyjnemu przez  całe życie uczymy się kochać, pracować i modlić . Misjonarka klaretynka nigdy nie może powiedzieć ,,dosyć” , ponieważ zawsze można bardziej kochać, lepiej służyć  i piękniej się modlić. Formacja ciągła służy właśnie do tego, by umieć słuchać Jezusa, który chce nasze życie czynić piękniejszym i owocniejszym. Nasze  codzienne  życie to  troska o zwyczajną wierność Jezusowi i Jego wezwaniu „Pójdź za Mną”. To Jego Słowo kształtuje nasze postawy,  nasz charakter i pomaga codziennie zaczynać na nowo przygodę miłości z Jezusem. Więcej
„Chrystus potrzebuje mojego serca aby ciągle kochać, moich rąk aby nieustannie zbawiać. Chce, aby moja modlitwa objęła wszystkie potrzeby, wszystkie cierpienia świata”. (Matka Leonia Milito).
Więcej…

Dodaj komentarz