Matka-Leonia-HISTORIA-zawartość-więcej-1-210x300

Matka Leonia urodziła się we Włoszech, w Sapri, w prowincji Salerno w 1913 roku.

Już jako mała dziewczynka przejawiała wielką miłość do Boga i do każdego napotkanego człowieka. Będąc nastolatką działała w Młodzieżowym Ruchu Akcji Katolickiej. Tam otwiera swoje serce na wielkie i szlachetne ideały oraz kultywuje miłość do Jezusa w Eucharystii, do Maryi i Kościoła, w którym widzi wielką potrzebę działalności misyjnej.Matka-Leonia-HISTORIA-zawartość-więcej-2-300x211

trudności i wstępuje do zakonu franciszkanek mając 22 lata. Był to rok 1935. W 1943 składa śluby wieczyste. Niedługo potem zostaje mianowana mistrzynią nowicjuszek, rozbudzając w nich ideał życia poświęconego Bogu i misji powszechnej.

W czasie II wojny światowej z odwagą działa pomagając ludziom z miasta jak również zdobywając żywność dlaMatka-Leonia-HISTORIA-zawartość-więcej-3-300x217 współsióstr.


Wraz z wielkim entuzjazmem Matki Leonii, Zgromadzenie Ubogich Córek św. Antoniego z Padwy otwiera swoje drzwi na apel Kościoła o rozpoczęcie misji. I tak, w roku 1952 wyjeżdżają do Brazylii pierwsze cztery siostry, a w pół roku później w 1953 zostaje posłanych na misje do Brazylii osiemnaście młodych sióstr z przełożoną i jednocześnie odpowiedzialną za całą misję Matką Leonią Milito, mistrzynią ich nowicjatu. W krótkim czasie zostają otworzone pierwsze domy w Brazylii. Pod koniec 1953 roku zostaje zmieniony zarząd generalny Zgromadzenia Ubogich Córek św. Antoniego z Padwy, który nie widzi potrzeby rozwijania misji i podejmuje decyzję o Matka-Leonia-HISTORIA-zawartość-więcej-4-300x200zamknięciu wszystkich domów w Brazylii. Matka Leonia zostaje poddana wielu próbom i cierpieniom, które kończą się w 1957 odłączeniem się od Zgromadzenia Ubogich Córek św. Antoniego z Padwy. Za pozwoleniem papieża Piusa XII Matka Leonia i inne siostry misjonarki zostają w Brazylii, aby kontynuować swoją działalność apostolską i misyjną. Duch Święty, który działa nieustannie w Kościele, nie pozostawia Matki Leonii samej, odpowiedzialnej za 22 młode siostry, stawiając na jej drodze wielu dobrych i pragnących pomócMatka-Leonia-HISTORIA-zawartość-więcej-5-300x210 ludzi. Wśród nich jest również bp. Geraldo Femandes- misjonarz klaretyn, razem z którym 19 marca 1958 roku Matka Leonia zakłada nowe Zgromadzenie.


W duchowości klaretyńskiej Matka Leonia zobaczyła siebie i swoje powołanie misyjne, dlatego też nadała swemu nowemu Zgromadzeniu charyzmat misjonarski. Z wdzięczności za pomoc i opiekę w trudnych chwilach, razem z pozostałymi siostrami, poprosiła bp. Geraldo Fernandesa, aby został Założycielem nowego Zgromadzenia Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta.


Matka-Leonia-HISTORIA-zawartość-więcej-6-300x222Matka Leonia stała się matką duchową nowej rodziny zakonnej, prowadząc ją aż do chwili śmierci. Swoim ideałem i świadectwem ujmowała wiele młodych dziewcząt, które tak jak ona pragnęły oddać swe życie dla służby Bogu i bliźnich. Nowa rodzina zakonna w niedługim czasie powiększyła się i rozszerzyła na cały świat.


W 1980 roku Matka Leonia zginęła w wypadku samochodowym w Londrinie.


Całe swoje życie oddała służąc bliźnim. Matka-Leonia-HISTORIA-zawartość-więcej-7-300x209Przez miłość do Boga,pragnęła wszystkich prowadzić do Chrystusa. W swoim testamencie duchowym napisała do swoich córek:

„Córki i siostry moje. ja zakończyłam moją pielgrzymkę na ziemi. Jezus Chrystus pouczy was ile jeszcze macie do zrobienia. Będę się modlić za wszystkie i za każdą osobno.

Niech Pan was błogosławi i strzeże. Niech Wam ukaże Swojątwarz i okaże miłosierdzie.

Niech spojrzy na was i da wam Pokój i Wierność.

Niech Maryja, Matka i Królowa naszego Zgromadzenia zawsze Was wspiera”.


 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Matki Leonii Milito.

Możemy modlić się przez wstawiennictwo Matki Leonii odmawiając
poniższą modlitwę. Praktykujemy odmawianie nowenny za jej
wstawiennictwem w jakiejś szczególnej intencji

Naszej Matce zawsze bardzo zależało na młodych rodzinach, szczególnie
dzieciach. Już słynie ze swego wstawiennictwa wypraszając u Pana Boga
łaskę potomstwa właśnie dla młodych małżeństw i rodzin.

Oto tekst modlitwy:

"Najświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za
życie i ewangeliczne świadectwo Matki Leonii, Twojej wiernej
służebnicy, która kroczyła śladami Jezusa Misjonarza i Odkupiciela.
Aby odpowiedzieć na potrzeby Kościoła i świata, poświęciła się
ewangelizacji i dziełom miłosierdzia względem najuboższych, szukając
zawsze Twojej chwały i zbawienia ludzi. Pozwól nam, abyśmy ją czcili
na ziemi i daj nam specjalną łaskę, o jaką Cię prosimy przez jej
wstawiennictwo. Wysłuchaj nas Panie nasz Boże, który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen".