Początki Zgromadzenia

19 marca 1958 roku w Londrinie, jednym z miast południowej Brazylii, powstało – jako dar Ducha Świętego w Kościele – nowe Zgromadzenie zakonne: Misjonarki św. Antoniego Marii Klareta. Jego założycielami byli, pełni ducha ewangelicznego i apostolskiego: abp. Geraldo Fernandes, misjonarz klaretyn i Matka Leonia Milito. Więcej…
 

Matka Leonia_sepia

Matka Leonia Milito MC

Matka Leonia była niezwykłą kobietą. Całe jej życie koncentrowało się wokół tych dwóch wartości: BÓG I CZŁOWIEK. Jej serce otwarte dla wszystkich, żyło pragnieniem bycia misjonarką. Dusza jej nie znała znużenia, nie cofała się nigdy przed trudnościami, oddawała się całkowicie służbie braciom. Więcej…

 

 

 

 

 

 

Abp Geraldo_sepia

Arcybiskup Geraldo Fernandes CMF

Ojciec Geraldo Fernandes posiadał najdoskonalsze przymioty ludzkie i duchowe. Był dobrze przygotowany do realizacji swego misyjnego powołania, z którym w pełni się utożsamiał. Oddał swe serce ludziom, kochał i wierzył, że TEN ŚWIAT MOŻE BYĆ JESZCZE NAPRAWDĘ SZCZĘŚLIWY. Więcej…

 

 

 

 

 

 

Klaret-HISTORIA-pierwsza-strona-191x300

Św. Antoni Maria Klaret

Antoni Maria Klaret był wspaniałym świętym kapłanem i misjonarzem, którym nie przestał być nawet zostawszy arcybiskupem. On sam owo misjonarskie powołanie do ewangelizowania świata uważał za najważniejsze. Mały wzrostem ale wielki duchem posiadał wspaniały głos, którym posługiwał się wyłącznie w służbie misjonarskiej posługi Słowa, przede wszystkim na ambonie i w konfesjonale. Więcej…