Jeżeli nie byłoby Bożego Narodzenia…

 

 

 

 … nie byłoby ciepłej i białej poezji w grudniu.

Nie byłoby muzyki i pieśni szczęśliwej Nocy.

Nie byłoby snów dzieci i świątecznych spotkań rodziny.

Nie byłoby Eucharystii.

Nie byłoby głoszenia pokoju i nadziei lepszych dni.

Nie byłoby Ewangelii i nie byłoby Odkupienia.

Nie byłoby błogosławieństw i nie byłoby przypowieści.

Nie byłoby cudów i nie byłoby Zmartwychwstania.

Nie byłoby „Boga z ludźmi” i nie byłoby Miłości.

Nie byłoby Boga, który dotyka ziemi ani też ziemi, co dotyka nieba.

Jeżeli nie byłoby Bożego Narodzenia nie bylibyśmy 

w tej medytacji poezji i muzyki, w której wszystko jednoczy się 

wokół „Boga, który stał się Człowiekiem”, aby przywrócić człowiekowi obraz Boga.

Boże Narodzenie nie jest tylko świętowaniem, strojami, prezentami i potrawami.

Boże Narodzenie jest kontynuacją Miłości”.

o. Geraldo Fernandes

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

życzą

Misjonarki Św. Antoniego M. Klareta

 

 

 

 

VideoClip na cześć naszej Założycielki – Sługi Bożej Matki Leonii Milito

1% dla Lenki

ads

Archiwum