Stan Epidemii dotknął nas wszystkich. Również my Misjonarki Klaretynki, rozsiane na całym świecie, raczej pozostajemy w naszych domach i z miłości do bliźniego ograniczyłyśmy nasze kontakty.

Nie pozostajemy jednak w stanie "zamrożenia". Każda z nas wypełnia swoje posłanie i misję. Siostra Joanna Jabłońska MC – nasza utalentowana piosenkarka przebywa obecnie we Włoszech a dokładnie na wyspie Elbie, gdzie pomaga naszym siostrom w opiece nad starszymi. Obecnie we Włoszech kościoły nadal pozostają zamknięte i Eucharystia odbywa się bez udziału ludu. "Nakarm mnie" to utwór, który zrodził się w jej sercu w tym wyjątkowym czasie. Ona sama pisze o nim tak: "Wyśpiewana tęsknota… Wpatruję się w Twoje przebite Serce i wiem, że Kropla Twojej Krwi spadając w moje serce może sprawić, że wytryśnie z niego źródło… "… woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu" (J 4, 14)". Niech ta wyśpiewana tęsknota będzie pokrzepieniem naszych serc!