POWOŁANI DO BYCIA DLA INNYCH

List powołaniowy – kwiecień 2020.

 

Drodzy bracia i siostry z rodziny klaretyńskiej, drodzy młodzi, którzy włączacie się w nasz charyzmat w różnych częściach świata. W tym miesiącu kwietniu chciałabym podzielić się z wami tym, co oznacza być dla innych w świetle adhortacji apostolskiej Christus Vivit nr. 253-258, podczas światowej pandemii koronawirusa.

Klaretyńskie powołanie misyjne dotyczy naszego bycia dla innych. Pierwszym jednak miejscem naszej misji jest zawsze nasza wspólnota lub rodzina i dopiero kolejno wszyscy inni odbiorcy naszych misji. 

Papież Franciszek pisze w adhortacji, że bardzo ważne jest, aby zrozumieć fakt , że ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie. Nie chodzi więc o to, byśmy sami realizowali misję dla innych, ale byśmy rozumieli i zastanawiali się, że my, jako osoby konsekrowane, jesteśmy już misją. Jako osoby konsekrowane jesteśmy powołani do bycia świadkami przyszłego życia, dlatego też osoba konsekrowana – misjonarz czy misjonarka jest już misją. Z pewnością każdy chrześcijanin, który został konsekrowany podczas sakramentu chrztu, jest również misją w tym świecie, ponieważ swoim życiem i świadectwem może zmienić środowisko, w którym żyje. Nasza Założycielka, Matka Leonia, mówiła: "Chrystus potrzebuje mojego serca, aby nadal kochać, moich rąk, aby nadal zbawiać”. Nasze powołanie prowadzi nas do wydobywania tego, co najlepsze w nas samych na chwałę Boga i dla dobra innych.

Po krótkiej refleksji nad tymi punktami, jesteśmy nie tylko wezwani do wypełnienia misji, ale rozumiemy już, że jesteśmy zaproszeni do bycia misją – osobą – świadkiem.

Podczas, kiedy my wszyscy, na całym świecie koncentrujemy się i modlimy o powstrzymanie pandemii koronawirusa, rozprzestrzeniającej się wszędzie, jesteśmy również wezwani z podwójną siłą, by być prawdziwie dla innych. Żyjemy w wyjątkowych czasach.

Chciałabym podzielić się z Wami kilkoma doświadczeniami, które obecnie dostrzegamy w Polsce. Poza bardzo intensywną modlitwą wspólnotową współpracujemy z Caritas, zbierając materiały higieniczne, maski, sterylne rękawice, posiłki, napoje dla służby zdrowia, którzy oddają życie za chorych w szpitalach.

W wielu wspólnotach zakonnych wykonuje się maseczki przy użyciu wszystkich możliwych materiałów. Wśród młodych ludzi znajdują się grupy wolontariuszy, którzy zajmują się zwłaszcza osobami starszymi oraz osobami objętymi kwarantanną, przynosząc im żywność, lekarstwa itp. We wszystkich parafiach, w sposób szczególny siostry zakonne podejmują opiekę nad osobami samotnymi, chorymi i niesamodzielnymi. W ostatnich dniach dwie nasze siostry objeły opieką grupę starszych i chorych osób w Caritas Częstochowa, którzy nagle pozostali bez opiekunów.

Być dla innych oznacza modlić się i pomagać ludziom używając wszelkich możliwych środków, tak jak nauczał nas Ojciec Klaret – dziś internet stał się naszym narzędziem ewangelizacyjnym. W momencie, w którym piszę do Was ten list, odbywa się wiele internetowych tranmisji Mszy świętych i innych nabożeństw. Telefon stał się również środkiem apostolstwa i słuchania ludzi, którzy są pozbawieni realnych spotkań. Działalność duszpasterska prowadzona jest również online.

Kończąc tę krótką refleksję, życzę Rodzinie Klaretyńskiej i wszystkim młodym ludziom, którzy dzielą nasz charyzmat, szczęśliwej i świętej Wielkanocy ze wszystkimi błogosławieństwami Zmartwychwstałego Jezusa. "Zmartwychwstanie jest najpiękniejszą i najbardziej cudowną formą odnowy" – powiedział nasz Ojciec Założyciel Geraldo Fernandes CMF, mamy więc nadzieję, że okres wielkanocny przyniesie nam nadzieję i wkrótce będziemy mogli powrócić do normalnego życia po miesiącach pandemii. Czas izolacji i kwarantanny możemy wykorzystać, aby zacząc żyć głębiej, bardziej bratersko, stając się nowymi kobietami i mężczyznami w Duchu Zmartwychwstałego.

Christus Resurrexit! Vere resurrexit!

s. Joanna Dresler, MC

Aleksandria, Polska

koronawirus#2 (3)
koronawirus#2 (2)