Podczas gdy cały świat przeżywa dramat pandemii koronawirusa, starając się o jak najlepszą opiekę medyczną dla osób zakażonych, a w krajach lepiej rozwiniętych i bogatszych ekonomicznie rządy starają się też pomóc finansowo obywatelom w tym kryzysie, otrzymujemy informacje o wzroście głodujących.

Dzieje się to w krajach ubogich, rozwijających się gdzie pandemia koronawirusa pociągnęła za sobą również pandemie głodu, ponieważ większość prostych ludzi żyje z dnia na dzień, zarabia dzień po dniu kwotę, która wystarcza tylko na codzienny zakup skromnego jedzenia. Przy wprowadzonych ograniczeniach, wstrzymaniu wielu prac i projektów sezonowych, miliony ludzi pozostały bez żadnych środków do życia. Ojciec Święty Franciszek nawołuje do pomocy ubogim z krajów misyjnych w czasie pandemii koronawirusa, który stał się dla wielu krajów pandemią głodu. Również my, misjonarki klaretynki opiekując się i wspierając naszą misję w Indonezji, szczególnie w małej miejscowości położonej w górach o nazwie Weluli przekazaliśmy z naszego funduszu misyjnego pieniądze na zakup ryżu dla najbardziej potrzebujących i ubogich rodzin. Jednocześnie chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy mimo tych trudnych czasów wciąż wspierają materialnie naszą działalność misyjną.

Obiecujemy Wam wszystkim naszą gorącą modlitwę. Bóg zapłać!