Pomimo stanu epidemii Misjonarze Klaretyni nie zaniechali organizacji Klaretyńskich Dni Młodych. 

Klaretyńskie Dni Młodych (KDM) to ogólnopolskie spotkanie młodzieży, organizowane przez Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów. Podczas trzech dni młodzi ludzie pogłębiają przede wszystkim swoją relację z Panem Bogiem, ale również z młodym Kościołem. Służą temu Eucharystia, modlitwa, spotkania ze specjalnymi gośćmi, koncerty, warsztaty i wiele innych momentów. W tym roku były to już siódme KDMy dla każdego kto nie boi się stawiać sobie trudnych pytań, poszukiwać na nie odpowiedzi i zaryzykować przemianę swojego życia, a do tego mieści się w przedziale wiekowym 15-30 lat. Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe. Misjonarze Klaretyni i zaproszeni goście, w tym również nasza s. Ewelina Pietrzyk, gościli w domach uczestników!

Wszystkie spotkania, medytacje, konferencje i koncerty znajdziecie pod tym linkiem:

https://www.facebook.com/Klaretynskie.Dni.Mlodych