Międzynarodowa konferencja misjologiczna pt. „Kościół na końcu świata. Latynoskie oblicze Kościoła katolickiego”

W czwartek 22 maja 2014 r. w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się  międzynarodowa konferencja misjologiczna pt. „Kościół na końcu świata. Latynoskie oblicze Kościoła katolickiego”. Uczestniczyły w niej nasze siostry: s. Joanna, s. Anna i Melania, aby pogłębić swoja wiedzę i podzielić się doświadczeniem Kościoła, który był źródłem naszego zgromadzenia Misjonarek Klaretynek.

Poprzez zaprezentowane referaty, został zaprezentowany kontekst kulturowy, róznorodne doświadczenia i podejmowane działania ewangelizacyjne Kościoła katolickiego w Ameryce Południowej, który dał Kosciołowi papieża Franciszka. Zrozumienie atmosfery i motywacji latynoskiej ewangelizacji jest warunkiem owocnego wsłuchania się i rozumienia papieskiego nauczania. Latynoskim doświadczeniem dzielić się będą misjonarze pracujący na tamtejszym kontynencie oraz badacze naukowi tamtejszych zjawisk. Podczas przerw konferencji prezetowali swoją kulturę poprzez taniec i spiew Peruwiańczycy przebywający w diecezji katowickiej od kwietnia. 

 

VideoClip na cześć naszej Założycielki – Sługi Bożej Matki Leonii Milito

1% dla Lenki

ads

Archiwum