Misyjne dni skupienia – Ewangelizacja poprzez uczynki

Ostatni etap cyklu pt. „Misyjne Dni Skupienia” odbył się w dniach 16-18 maja w domu Misjonarek Klaretynek, w Aleksandrii. Konkretnym aspektem, na który zwróciliśmy uwagę, była ewangelizacja poprzez uczynki miłosierdzia. Głębokie adoracje przygotowane przez Siostry i misyjne odmawianie różańca w różnych językach, wprowadzały w stan głębokiego zamyślenia oraz skupienia uwagi na Jezusie Chrystusie. Pochłaniająca wędrówka duchowa przeplatana była wspólnymi posiłkami oraz rozmowami indywidualnymi z naszymi ziemskimi Aniołami Stróżami, tzn. Siostrami i Księdzem. Dzięki wspaniałym kazaniom i pouczającej konferencji Ks. Mikołaja Niedojadło, wszystkie uczestniczki uzyskały dogłębną wiedzę teoretyczną na główny temat. Po owocnych modlitwach, konsultacjach i pracach w grupach, jak zwykła mawiać jedna z uczestniczek „wzięliśmy się do roboty” w praktyce. Przygotowaliśmy laurki dla starszych Pań z Aleksandrii i dzieląc się na grupki po trzy lub cztery osoby poszliśmy je odwiedzić. Nauka płynąca dla nas z tych odwiedzin była ogromna! Każde spotkanie było wyjątkowe, niebywale interesujące i rozwijające nie tylko dla uczestników, ale również dla Sióstr i Księdza. Panująca tam atmosfera nie powala mi zapomnieć nawet na chwilę o czasie, który razem spędziliśmy. Sądzę, że każda z nas napełniła swój duchowy bak do maksimum , co pozwoli nam wytrwać do kolejnego takiego spotkania.

W imieniu dziewcząt Bóg zapłać Siostrom i Księdzu za tak wielkie zaangażowanie, ciężką pracę i ogromną pomoc dla nas wszystkich.

Pozdrawiam gorąco!
Jedna z uczestniczek 

 

Inna z uczestniczek swoje doświadczenia wyraziła poezją…

Pokaż mi miłość

Tam, gdzie uszy już nie słyszą,

A wzrok mrokiem ciemności przyćmiony,

Gdzie dźwięk słów wzniosłych nie dociera,

Jest tylko obraz niewyraźny, mocno zniekształcony,

Dobro ze złem w jedną barwę się zlały,

Dokąd prowadzi droga nieznana rozpoznać trudno,

Jak dojść do serca drzwi zamkniętych,

Których żaden klucz nie otwiera – wszystko na próżno,

Ale wtem blask ogromny jaśnieje,

I radość niesie i nadzieję,

To płomyczek malutki tli się ogniem potężnym,

Co czynem miłości zapalony drzwi zamknięte otwiera,

I na samo dno serca dociera.

 

VideoClip na cześć naszej Założycielki – Sługi Bożej Matki Leonii Milito

Archiwum