Na chwałę Bożą i dla wzrostu Jego Królestwa

 

13-14  września 2014 r. w miejscowościach Domaszowice i Aleksandria   miały miejsce Śluby Wieczyste  s. Agaty Gabryl, MC i s. Katarzyny Frymarskiej, MC.

 

Jeśli decydujemy się wejść na drogę życia zakonnego, to tylko dla tego, że spotkałyśmy Jezusa i zostałyśmy przyjęci przez Jego Miłość. Podobnie jak Apostołowie, którzy opuścili swego ojca, lodź i sieci, zostawiamy wszystko aby umieścić Jezusa w centrum swojego serca i życia. "Poświęciłyśmy się Bogu, nie dlatego, że gardzimy kimkolwiek lub czymkolwiek, ale jesteśmy tu, ponieważ kochamy zgodnie z hierarchią wyborów i zalet, która stawia Boga na pierwszym miejscu i wszystkie stworzenia w Bogu.  Nasze życie chce i powinno być świadectwem wiary, nadziei i miłości, ponieważ mamy pewność, że nic na świecie nie mogłoby przynieść nam szczęścia, jeśli nie sam Bóg". (Matka Leonia, Dzienniczek, 14. 07.1975)

Tę naszą miłość wyrażamy w złożeniu ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Można pomyśleć, że śluby te są nieludzkie – osoba wyrzeka się własnej woli, rezygnuje z życia rodzinnego, odrzuca dobra materialne. I rzeczywiście: to jest nie-ludzkie, bo jest Boże. Tylko dzięki Jego łasce człowiek może po to "sięgnąć".

Ślubując Bogu, ślubujemy swą miłość wszystkim, z którymi On się utożsamia. I mówi do każdego z nas: Jeśli Mnie miłujesz, miłuj tych, za których oddałem swe życie. "Jesteśmy konsekrowane Przez Boga, aby zostać posłane na misje w świat, stając się znakami i narzędziami Jego obecności i Jego miłosiernego oraz zbawczego działania wśród ludzi, według naszego misyjnego i powszechnego charyzmatu" (Konstytucja  nr 25)

VideoClip na cześć naszej Założycielki – Sługi Bożej Matki Leonii Milito

Archiwum