Odpowiedź
to …

Odpowiedź to nieustannie podniesiona ręka, otwarte serce i uważny słuch, by być takim, jakim chce nas mieć Chrystus.

 

Powołanie pochodzi od Boga i On wie, kogo powoływać, kiedy powoływać, jak powoływać, dlaczego powoływać, gdzie powoływać, jakim tonem i jakimi słowami. Ale nie ma tylko wezwania, z drugiej strony jest odpowiedź.

W tym miesiącu Kościół prosi nas w sposób szczególny o modlitwę w intencji powołań: prosić Boga, aby powoływał, aby powoływani słuchali Jego głosu i, aby słuchając pozostawili wszystko by Go naśladować. Prosić Boga, aby te osoby znalazły odpowiednie miejsce w domach zakonnych dla własnego uświęcenia się, aby były wytrwałe i święte.  (Abp Geraldo Fernandes Bijos)

 

W jedności z całym Kościołem  módlmy się  ufnie do Pana żniwa, aby posłał na swoje żniwo nowe, święte i wierne powołania.

 

Modlitwa Pawła VI o nowe powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen.

VideoClip na cześć naszej Założycielki – Sługi Bożej Matki Leonii Milito

1% dla Lenki

ads

Archiwum