Światowy Dzień
Ubogich

Ogromny "Namiot Spotkań" powstał w Krakowie na czas obchodów Światowego Dnia Ubogich. Przez 4 dni wolontariusze służyli najuboższym i opuszczonym. Swoją pomocą służyła także nasza siostra Ewelina Pietrzyk.

Światowy Dzień Ubogich
Światowy Dzień Ubogich (2)
Światowy Dzień Ubogich (3)
Światowy Dzień Ubogich (5)

VideoClip na cześć naszej Założycielki – Sługi Bożej Matki Leonii Milito

1% dla Lenki

ads

Archiwum