Słowa św. Augustyna stały się głównym tematem dla rekolekcji młodzieżowych, które odbyły się ostatnio w Częstochowie.