Posty otagowane weluli

Boska rzecz… dawać

„Miłość miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi – pisał św. Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia – nigdy nie pozostaje aktem jednostronnym. Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawałoby się wskazywać na to, że jedna strona tylko obdarowuje, daje – a druga tylko otrzymuje, bierze (…)” (Jan Paweł II  Dives in misericordia) Szczęść Boże! […]

PROJEKT
WELULI

PROJEKT WELULI WSPÓLNOTA ROLNICZA Misjonarki św. Antoniego Marii Klareta Indonezja – Timor – Weluli