Wolontariat

Nasza wspólnota Misjonarek Klaretynek w Aleksandrii prowadzi

projekt wolontariatu misyjnego "Missio Weluli"

O co chodzi?? Z czym to się je? 🙂

Cel„Missio Weluli” to projekt wolontariatu misyjnego kilkunastu młodych ludzi z całej Polski, którzy razem z nami chcą nieść pomoc tam gdzie jej potrzeba. Teraz nasz cel to mała wioska w Indonezji – WELULI, gdzie od lat posługują nasze siostry.

Chodzi o pasjonujące doświadczenie – możliwość nawiązania nowych relacji, dzielenia życia misyjnego, zaangażowania się w służbę społeczności poprzez ewangelizację i przeróżne projekty rozwojowe, odkrycia wyjątkowości i bogactwa innych kultur i odmiennej rzeczywistości, uczestnictwa w konkretnym wsparciu misji w Indonezji, zaangażowania się w życie.

Dla kogo? – projekt “Missio Weluli” skierowany jest do ludzi młodych! Projekt pomaga w uformowaniu ducha twórczej adaptacji, gotowości do słuchania i współpracy, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dobrej dawki pokory, wolności od zbyt wysokich oczekiwań, takich jak roszczenie do zmiany wszystkiego w krótkim czasie, akceptacji inności i radosnego przyjęcia rzeczywistości.

Czy konieczny jest wyjazd do Indonezji? – nasz projekt nie zakłada konieczności wyjazdu. Wolontariusze mogą poprzestać na fazie krajowej, angażując się w różne prowadzone przez nas inicjatywy na rzecz misji w Indonezji.

Przygotowanie i realizacja – aby móc uczestniczyć w projekcie wolontariusze muszą mieć ukończone 18 lat. Uczestniczą oni w procesie przygotowawczym, który trwa od stycznia do czerwca i obejmuje comiesięczne spotkania w naszym domu Zgromadzenia w Aleksandrii, k. Częstochowy (zarówno dla tych, którzy zdecydują się na wyjazd do Indonezji jak i dla tych, którzy uczestniczą tylko w fazie krajowej). Nasza wspólnota, we współpracy z zarządem Prowincji Europejskiej i odpowiedzialną za misję w Weluli, zapewnia program przygotowawczy i szkoleniowy: m.in. przygotowanie i realizacja inicjatyw na rzecz misji w Weluli; poznanie rzeczywistości Indonezji oraz tamtejszej społeczności; zdobycie koniecznych postaw, które pomogą w twórczym uczestnictwie w projekcie i pozwolą lepiej przeżyć to doświadczenie.

Jak długi jest pobyt na misji? – wolontariat misyjny wymaga co najmniej dwóch tygodni pobytu na misji (zgodnie z potrzebami i możliwościami społeczności Weluli), tak aby umożliwić uczestnikom sensowne i wzbogacające przeżycie tego doświadczenia. Dodatkowo czas podróży w obie strony zajmie ok. tygodnia.

Dlaczego akurat Weluli?!

Wspólnota naszych sióstr w Indonezji, co roku powiększa się, obecnie na wyspie Timor znajdują się trzy misyjne wspólnoty: w Weluli niedaleko miasta Atambua, w Oebelo nowotworzonym sanktuarium katolickim opodal miasta Kupang, oraz w Matani również w Kupang. Każde z tych trzech miejsc jest szczególne gdzie siostry klaretynki starają się wspomagać miejscową ludność duchowo oraz materialnie.

W samym Weluli siostry służą na różnorakie sposoby. Oprócz podstawowej posługi duszpasterskiej i formacyjnej w parafii, od 2015 roku przy Centrum Misyjnym im. Matki Leonii przeznaczonym na różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży działa Klaretyńskie Oratorium „Dobroć i Radość”. Popołudniami przychodzą tam dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. Z radością przychodzą aby razem spędzić czas. Zostało już zakupione trochę zabawek edukacyjnych. Trzeba zaznaczyć, że miejscowe dzieci nie mają raczej w domu zabawek. Bawią się tym co znajdą na drodze lub w lesie, często jest to stara opona od motoru. Podczas zajęć jest czas na katechezę oraz wspólną modlitwę. W Oratorium młodsze dzieci mogą otrzymać pomoc w nauce pisania, czytania i liczenia. Starsze dzieci uczą się języka angielskiego. Spotkanie kończy się podwieczorkiem (mleko, herbatka lub woda oraz bułki lub trochę ciastek). Większość przychodzących dzieci jest niedożywiona, w domu jedzą ryż, kukurydzę i czasem trochę warzyw. Marzeniem misji jest zorganizowanie lepszego dożywiania dzieci, ale na to brakuje funduszy. W ciągu jednego tygodnia do Centrum w kilku grupach przychodzi około 140 dzieci.

Wspólnota sióstr jest również „pogotowiem ratunkowym” dla najuboższych i chorych. Na tyle na ile mogą siostry pomagają potrzebującym (dorosłym, młodzieży i dzieciom), którym dokuczają różnego rodzaju dolegliwości, alergie i choroby skóry. Została zorganizowana już niewielka apteczka dzięki pomocy dobroczyńców. Siostry pomagają także chorym nabyć lekarstwa (również przygotowane przez nie) ze względu na to, że najbliższa apteka jest 40 km od Weluli, w mieście Atambua.

Przy Centrum misyjnym na zboczu góry zostały zbudowane tarasy – ogrody, które w dalszym ciągu uprawiają najuboższe rodziny z Timoru Wschodniego. Co roku w porze suchej uprawiają i sprzedają warzywa natomiast w porze deszczowej kukurydzę. Pierwszy raz w tym roku mogli jeść swoje ryby. Członkowie wspólnoty rolniczej uczestniczą również w comiesięcznych formacyjnych spotkaniach. Oczywiście każde spotkanie jest również czasem na pogłębienie wiary i wiedzy religijnej.

Siostry z otwartym sercem przyjmują czynną pomoc wolontariuszy, których zapraszają do konkretnej pomocy w misji i przeróżnych projektów wśród tamtejszej ludności. Potrzeb nie brakuje, od ciągłego doposażania Centrum po codzienne potrzeby dożywiania i pomocy medycznej dzieciom i młodzieży.

Dlatego nasi młodzi wolontariusze chcą pomóc w tym roku misji w Weluli, zarówno przez zbiórkę funduszy jak i wyjazd, aby przez kilkanaście dni móc towarzyszyć i pomagać drugiemu człowiekowi w realnej potrzebie. Chcą służyć swoim czasem, swoimi talentami, a przede wszystkim otwartym sercem.

W naszym projekcie mamy wyszczególnione 3 główne punkty, na które zbieramy ofiary: 1 – środki czystości, 2 – projekt dożywiania dzieci, 3 – wyjazd młodych wolontariuszy. Biorąc pod uwagę potrzeby misji w Weluli i jednocześnie możliwości, talenty i wykształcenie każdego z wolontariuszy, te punkty otrzymały już konkretne cele, które uszczegóławiają nasze działania w pomocy ludności Weluli. Oprócz tego, że jesteśmy zaproszeni do pomocy w działaniach, które siostry tam na miejscu już prowadzą, mamy zamiar przeprowadzić dodatkowe zadania. Środki czystości: chodzi konkretnie o spotkania uświadamiająco-formacyjne w 3 grupach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli nt. higieny osobistej i własnego otoczenia oraz ewentualny zakup tychże środków. Projekt dożywiania dzieci: również tutaj spotkania uświadamiająco-formacyjne nt. potrzeby stosowania zróżnicowanej diety oraz pomoc siostrom w przygotowywaniu różnorodnych podwieczorków dla dzieci i młodzieży. Wyjazd młodych wolontariuszy: oprócz wymienionych wyżej działań jest konkretna prośba ze strony misjonarek w Weluli o zorganizowanie warsztatów muzycznych dla tamtejszych dyrygentów chórów parafialnych.

Zatem jeśli zachcesz nas wesprzeć to po prostu „Wrzuć do puli na Weluli” – Miej RADOŚĆ z czynienia DOBRA!

Zapraszamy do polubienia naszej strony na facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o postępach tego projektu.

Nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Konopiskach
ul. Częstochowska 28
42-274 Konopiska

nr konta: 85 8273 0006 2000 0015 4921 0002
Tytuł przelewu: wolontariat

VideoClip na cześć naszej Założycielki – Sługi Bożej Matki Leonii Milito

Archiwum