Zmartwychwstał już Chrystus

„Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja,
a miejscem spotkania będzie Galilea”.

                         (Sekwencja Wielkanocna)

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus

napełnia Was prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może,

niech daje siłę do pokonywania trudności,

obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.

Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny

umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu:

w Jego Słowie i w Sakramentach Świętych;

niech zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim

w Eucharystii i w drugim człowieku.

 

Z darem modlitwy
Misjonarki św. Antoniego Marii Klareta
 

VideoClip na cześć naszej Założycielki – Sługi Bożej Matki Leonii Milito

1% dla Lenki

ads

Archiwum