Matka Leonia urodziła się we Włoszech, w Sapri, w prowincji Salerno w 1913 roku. Już jako mała dziewczynka przejawiała wielką miłość do Boga i do każdego napotkanego człowieka. Będąc nastolatką działała w Młodzieżowym Ruchu Akcji Katolickiej. Tam otwiera swoje serce na wielkie i szlachetne ideały oraz kultywuje miłość do Jezusa w Eucharystii, do Maryi i Kościoła, w którym widzi wielką potrzebę działalności misyjnej. Mimo trudności wstępuje do zakonu franciszkanek mając 22 lata. Był to rok 1935. W 1943 składa śluby wieczyste. Niedługo potem zostaje mianowana mistrzynią nowicjuszek, rozbudzając w nich ideał życia poświęconego Bogu i misji powszechnej.

W czasie II wojny światowej z odwagą działa pomagając ludziom z miasta jak również zdobywając żywność dlawspółsióstr.

Wraz z wielkim entuzjazmem Matki Leonii, Zgromadzenie Ubogich Córek św. Antoniego z Padwy otwiera swoje drzwi na apel Kościoła o rozpoczęcie misji. I tak, w roku 1952 wyjeżdżają do Brazylii pierwsze cztery siostry, a w pół roku później w 1953 zostaje posłanych na misje do Brazylii osiemnaście młodych sióstr z przełożoną i jednocześnie odpowiedzialną za całą misję Matką Leonią Milito, mistrzynią ich nowicjatu. W krótkim czasie zostają otworzone pierwsze domy w Brazylii. Pod koniec 1953 roku zostaje zmieniony zarząd generalny Zgromadzenia Ubogich Córek św. Antoniego z Padwy, który nie widzi potrzeby rozwijania misji i podejmuje decyzję o zamknięciu wszystkich domów w Brazylii.

Matka Leonia zostaje poddana wielu próbom i cierpieniom, które kończą się w 1957 odłączeniem się od Zgromadzenia Ubogich Córek św. Antoniego z Padwy. Za pozwoleniem papieża Piusa XII Matka Leonia i inne siostry misjonarki zostają w Brazylii, aby kontynuować swoją działalność apostolską i misyjną. Duch Święty, który działa nieustannie w Kościele, nie pozostawia Matki Leonii samej, odpowiedzialnej za 22 młode siostry, stawiając na jej drodze wielu dobrych i pragnących pomóc ludzi. Wśród nich jest również bp. Geraldo Femandes- misjonarz klaretyn, razem z którym 19 marca 1958 roku Matka Leonia zakłada nowe Zgromadzenie.

W duchowości klaretyńskiej Matka Leonia zobaczyła siebie i swoje powołanie misyjne, dlatego też nadała swemu nowemu Zgromadzeniu charyzmat misjonarski. Z wdzięczności za pomoc i opiekę w trudnych chwilach, razem z pozostałymi siostrami, poprosiła bp. Geraldo Fernandesa, aby został Założycielem nowego Zgromadzenia Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta.

Matka Leonia stała się matką duchową nowej rodziny zakonnej, prowadząc ją aż do chwili śmierci. Swoim ideałem i świadectwem ujmowała wiele młodych dziewcząt, które tak jak ona pragnęły oddać swe życie dla służby Bogu i bliźnich. Nowa rodzina zakonna w niedługim czasie powiększyła się i rozszerzyła na cały świat.

W 1980 roku Matka Leonia zginęła w wypadku samochodowym w Londrinie.

Całe swoje życie oddała służąc bliźnim. Przez miłość do Boga, pragnęła wszystkich prowadzić do Chrystusa. W swoim testamencie duchowym napisała do swoich córek:

„Córki i siostry moje. Ja zakończyłam moją pielgrzymkę na ziemi. Jezus Chrystus pouczy was ile jeszcze macie do zrobienia. Będę się modlić za wszystkie i za każdą osobno. Niech Pan was błogosławi i strzeże. Niech Wam ukaże Swoją twarz i okaże miłosierdzie. Niech spojrzy na was i da wam Pokój i Wierność. Niech Maryja, Matka i Królowa naszego Zgromadzenia zawsze Was wspiera”.

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Matki Leonii Milito.

Możemy modlić się przez wstawiennictwo Matki Leonii odmawiając poniższą modlitwę. Praktykujemy odmawianie nowenny za jej wstawiennictwem w jakiejś szczególnej intencji.

Naszej Matce zawsze bardzo zależało na młodych rodzinach, szczególnie dzieciach. Już słynie ze swego wstawiennictwa wypraszając u Pana Boga łaskę potomstwa właśnie dla młodych małżeństw i rodzin.

Oto tekst modlitwy:

Najświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za życie i ewangeliczne świadectwo Matki Leonii, Twojej wiernej służebnicy, która kroczyła śladami Jezusa Misjonarza i Odkupiciela.
Aby odpowiedzieć na potrzeby Kościoła i świata, poświęciła się ewangelizacji i dziełom miłosierdzia względem najuboższych, szukając zawsze Twojej chwały i zbawienia ludzi. Pozwól nam, abyśmy ją czcili na ziemi i daj nam specjalną łaskę, o jaką Cię prosimy przez jej wstawiennictwo. Wysłuchaj nas Panie nasz Boże, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.