Europa… Na kontynencie europejskim nasze Zgromadzenie obecne jest od 1965 roku. Wspólnoty były otwierane kolejno we Włoszech, Francji, w Niemczech, Portugalii i w Polsce. W krajach Europy realizujemy różnorodną działalność apostolską wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Prowadzimy przedszkola, dom dziecka, uczymy religii w szkołach publicznych, podejmujemy dzieła opieki długoterminowej nad osobami starszymi. We współpracy z Ojcami Klaretynami prowadzimy Centrum Duchowości. Zajmujemy się administracją Sekretariatu ds. Misji, dzięki któremu możliwa jest realizacja projektów wspierających różne inicjatywy w krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Przygotowujemy także świeckich wolontariuszy do wyjazdów misyjnych.