Indywidualne dni skupienia

Indywidualne dni skupienia

Zapraszamy do naszego domu w Aleksandrii dziewczyny, które chcą doświadczyć spotkania z Bogiem w ciszy swojego serca – poza grupą rekolekcyjną.

Czułość i miłość Boga

Przychodząc do każdego z nas w Niedzielę Wielkanocną Jezus sprawia, że to, co uśpione budzi się do życia, to, co głęboko ukryte lub martwe powstaje do życia mocą Jego miłości. Czymże jest Wielkanoc jak nie czasem miłości, czasem, w którym również doświadczamy jej oczyszczenia, czasem, w którym uświadamiamy sobie naszą kruchość i niezdolność do tej […]

Boska rzecz… dawać

„Miłość miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi – pisał św. Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia – nigdy nie pozostaje aktem jednostronnym. Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawałoby się wskazywać na to, że jedna strona tylko obdarowuje, daje – a druga tylko otrzymuje, bierze (…)” (Jan Paweł II  Dives in misericordia) Szczęść Boże! […]

PROJEKT
WELULI

PROJEKT WELULI WSPÓLNOTA ROLNICZA Misjonarki św. Antoniego Marii Klareta Indonezja – Timor – Weluli

Radość Zmartwychwstania

O stań się, Jezu, dla duszy / Radością Paschy wieczystej / I nas wskrzeszonych twą mocą, / Do swego przyłącz orszaku” (Hymn brewiarzowy z Niedzieli Wielkanocnej).   Kiedyś Troska siedziała nad brzegiem rzeki zajęta lepieniem czegoś z mułu. Miała przy tym wiele radości i zadowolenia – to, co udało się jej wykonać, podobało się jej. […]

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary

     W dniach 13-15 marca uczestniczyłyśmy w misyjnych dniach skupienia organizowanych przez siostry klaretynki w Aleksandrii. Tematem których był sakrament pokuty i pojednania. Pod czas konferencji dowiedziałyśmy się nowych rzeczy o Eucharystii i o Bożej miłości do nas. W tych dniach miałyśmy możliwość wprowadzenie „teorii” w życie po przez spowiedź i modlitwę przed Najświętszym […]

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2014

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8,9) Drodzy Bracia i Siostry! W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowa św. Pawła: „Znacie przecież […]

„Poświęciłyśmy się Bogu, nie dlatego, że gardzi...

„Poświęciłyśmy się Bogu, nie dlatego, że gardzimy kimkolwiek lub czymkolwiek, ale jesteśmy tu, ponieważ kochamy zgodnie z hierarchią wyborów i zalet, która stawia Boga na pierwszym miejscu i wszystkie stworzenia w Bogu.”  (Matka Leonia, Dzienniczek, 14. 07.1975) Portret osoby konsekrowanej według Matki Leonii Dusza – jest królestwem Boga, jest Jego absolutną własnością – żyje Bogiem, […]

Nowa tradycja w Aleksandrii?

Wspólne kolędowanie w uroczystość Trzech Króli. We wtorek  6 stycznia, spotkaliśmy się w naszym misyjnym centrum, by ucieszyć się sobą nawzajem. Był to wspaniały i niezapomniany wieczór, przypominający nam o pięknej polskiej  tradycji wspólnego śpiewania kolęd. By połączyć przyjemne z pożytecznym i dowiedzieć się czegoś nowego,  każdy mógł pogłębić swoją wiedzę próbując swoich sił w […]

Jeżeli nie byłoby Bożego Narodzenia…

       … nie byłoby ciepłej i białej poezji w grudniu. Nie byłoby muzyki i pieśni szczęśliwej Nocy. Nie byłoby snów dzieci i świątecznych spotkań rodziny. Nie byłoby Eucharystii. Nie byłoby głoszenia pokoju i nadziei lepszych dni. Nie byłoby Ewangelii i nie byłoby Odkupienia. Nie byłoby błogosławieństw i nie byłoby przypowieści. Nie byłoby cudów […]

Największy z cudów

W dniach 28-30 listopada 2014r., do Aleksandrii, zjechały się jedenaście dziewcząt pragnących zgłębić tajemnicę „największego cudu” jakim jest Eucharystia. Podczas dni skupienia oddawałyśmy się modlitwie, medytacji Słowa Bożego oraz dzieleniu świadectwem swojej wiary. Nie zabrakło  również czasu na pogodne rozmowy, spacery i posiłki w radosnej atmosferze. -Teraz całkiem inaczej podchodzę do cudu, jakim jest Eucharystia. […]